راهی نو به سوی موفقیت پیشرفت خلاقیت

بدون شک اﻃﻼﻋﺎت یکی از مهم‌ترین و ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻻهای ﺟﺎﻣﻌﻪ امروز به شمار می‌آید و در موارد بسیاری ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﻣﺒﺎدﻟﻪ اطلاعات و در شکلی کامل‌تر با مبادله داﻧﺶ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ شده و همین موضوع، گرایش روزافزون سازمان‌ها به استفاده از ابزارهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی را به دنبال داشته است.


ما کیستیم؟

شرکت پیشرو فناوری و ارتباطات ایرسا در سال 1391 با بهره گیری از افرادی ماهر و با تجربه و با هدف فعالیت در زمینه مشاوره، طراحی، تولید و پیاده‌سازی سامانه‌های یکپارچه اطلاعاتی فعالیت رسمی خود را آغاز نمود. در حال حاضر سیستم جامع اطلاعات مدیریت ایرسا (ایسام) به عنوان یکی از اولین محصولات تخصصی این شرکت در حوزه‌ی یاد شده محسوب می‌گردد.

از سایر محصولات شرکت می توان به نرم افزار مدیریت آنلاین پروژه ها (ویژه شرکت های واسطه) اشاره کرد که با تمرکز بر مسائل مالی پروژه، امکانات متنوعی در راستای مدیریت اسناد و تراکنش های پروژه در اختیار سازمان قرار می دهد و بسیاری از مشکلات پیش روی شرکت های واسطه پروژه های پیمانکاری را در زمینه ردیابی تراکنش های مالی سه جانبه میان پیمانکار، کارفرما و واسط رفع می نماید.

اولویت ما در ایرسا، ارائه راهکارهای جامع، عملیاتی و با صرفه اقتصادی در راستای پوشش نیازهای اطلاعاتی سازمان و به دنبال آن ایجاد رضایت کامل در مجموعه مدیریتی و کادر پرسنلی آن سازمان پیرامون خدمات و راهکارهای ارائه شده است.